Alueen liikenneturvallisuustyötä suunnittelee ja ohjaa liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä. Alueen ohjausryhmässä on edustus muun muassa kunkin kunnan liikenneturvallisuustyöryhmästä, Liikenneturvasta, poliisista, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Pelastuslaitoksesta sekä vaihtelevasti muista sidosryhmistä.

Alueen liikenneturvallisuustyötä tukee, koordinoi ja kehittää työhön palkattu liikenneturvallisuustoimija. Alueen ohjausryhmä ohjaa liikenneturvallisuustoimijan työtä.