Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2009. Suunnitelmassa on asetettu Kainuun liikenneturvallisuustyölle tavoitteet ja määritetty toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtakunnallisen liikenneturvallisuusvision mukaisesti myös Kainuussa pitkän aikavälin liikenneturvallisuustavoite on kirjattu seuraavasti: "Tie- ja katuverkko on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä."

Lisäksi liikenneturvallisuustyölle on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

  • Nuorten liikenneasenteiden muuttaminen ja onnettomuuksien vähentäminen.
  • Hirvieläinkannan merkittävä vähentäminen.
  • Liikennekäyttäytymisen ja asenteiden muokkaaminen (nopeusrajoituksen noudattaminen ja välinpitämättömyys).
  • Liikenneturvallisuuden – erityisesti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden – huomioiminen maankäytön ratkaisuissa.
  • Liikenneympäristön suunnittelu heikoimpien – lasten, vanhusten, liikuntarajoitteisten – ehdoilla.
  • Liikenneturvallisuustyön arvotuksen lisääminen.
  • Liikenneturvallisuustyön tehokas organisointi ja työn jatkuvuuden turvaaminen.
  • Maakunnallisen ja seudullisen liikenneturvallisuusyhteistyön lisääminen.

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja ohjataan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä. Maakunnallisessa ohjausryhmässä on edustus kunkin kunnan liikenneturvallisuustyöryhmästä, Liikenneturvasta, Poliisista, Kainuun maakunta -kuntayhtymästä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Pelastuslaitoksesta ja Kainuun Prikaatista. Ryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä.