Koillismaan liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja ohjataan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä on edustus kunkin kunnan liikenneturvallisuustyöryhmästä sekä Liikenneturvasta, poliisista ja ELY-keskuksesta. Ryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä.

Ohjausryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Ryhmässä seurataan alueen yleistä liikenneturvallisuustilannetta, sovitaan liikenneturvallisuustoimijan työn suuntaamisesta sekä keskeisistä yhteisistä liikenneturvallisuustyön teemoista ja kampanjoista. Ohjausryhmässä käsitellään myös liikenneturvallisuustyön kehittämiseen liittyvät asiat ja arvioidaan toimenpiteiden onnistumista.

Ohjausryhmän puheenjohtaja: