Oulun eteläinen toimija-alue käsittää Raahen, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Alueen kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat on myös laadittu seutukunnittain.

Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä, jossa on edustus kunkin kunnan liikenneturvallisuusryhmästä, Liikenneturvasta, poliisista, ELY-keskuksesta, Jokilaaksojen pelastuslaitoksesta, Autoliiton Kalajokilaakson osastosta sekä paikallismediasta. Ohjausryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä.

Ohjausryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Ryhmässä seurataan alueen yleistä liikenneturvallisuustilannetta, sovitaan liikenneturvallisuustoimijan työn suuntaamisesta sekä keskeisistä yhteisistä liikenneturvallisuustyön teemoista ja kampanjoista. Ohjausryhmässä käsitellään myös liikenneturvallisuustyön kehittämiseen liittyvät asiat ja arvioidaan toimenpiteiden onnistumista.Oulun eteläisen alueen tapahtumat