Reisjärven liikenneturvallisuusryhmä:

Sami Puputti, tekninen johtaja (pj)
Marjut Silvast, vt. kunnanjohtaja
Teuvo Nyman, kunnanvaltuuston vpj
Teijo Haapaniemi, vapaa-aikasihteeri
Tapio Ylinen, terveystiedon lehtori
Jarmo Viljamäki, Niemenkartanon alakoulu
Markku Puronhaara, sivistystoimenjohtaja
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Matti Lehtinen, pelastuslaitos
Seppo Heikkinen, ELY-keskus
Jukka Vanhanen, ELY-keskus

Puheenjohtajan yhteystiedot:
Sami Puputti, sami.puputti@reisjarvi.fi, p. 040 3008 250

Liikenneturvallisuustoimijan yhteystiedot:
Noora Airaksinen, noora.airaksinen@sitowise.com, p. 0400 922 372