Reisjärven liikenneturvallisuusryhmä:

Marjut Silvast, kunnanjohtaja (pj)
Teuvo Nyman, kunnanvaltuusto
Teijo Haapaniemi, vapaa-aikasihteeri
Tapio Ylinen, terveystiedon lehtori
Jarmo Viljamäki, Niemenkartanon alakoulu
Markku Puronhaara, sivistysjohtaja
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Matti Lehtinen, pelastuslaitos
Tapani Saartoala, poliisi
Anniina Gutzén, ELY-keskus
Jukka Vanhanen, ELY-keskus

Puheenjohtajan yhteystiedot:
Marjut Silvast, marjut.silvast@reisjarvi.fi

Liikenneturvallisuustoimijan yhteystiedot:
Hanna Puolimatka, hanna.puolimatka@sitowise.com