Syksy on saapunut ja koulut alkaneet. Aamuisin ja iltapäivisin liikenteessä liikkuu paljon koululaisia, jotka ovat energisiä pakkauksia. Ja meidän tulee muistaa millainen lapsi on tienkäyttäjänä:

Pieni koko

Lapsi ei aina näe autoja, eivätkä autoilijat lasta. Esimerkiksi 7-vuotias on noin 100 – 125 cm pitkä. Autot ja pensaat peittävät hänet helposti.

Kokemuksen puute

Lapset juoksevat, hyppivät ja kiipeilevät. Autoilijat eivät osaa varautua lasten yllättäviin liikkeisiin.

Näkeminen ja kuuleminen

Lapset eivät osaa hahmottaa monimutkaisia liikennetilanteita yhtä hyvin kuin aikuiset. Myös kyky arvioida, mistä suunnasta ääni tulee, on heikompi kuin aikuisilla.

Tarkkaavaisuus

Lapsen on vaikea keskittyä useampaan kuin yhteen asiaan kerrallaan. Lapsen huomio voi helposti siirtyä johonkin turvallisuuden kannalta epäolennaiseen asiaan, pois liikenteen seuraamisesta.

Lasten liikenneonnettomuuksissa on usein kysymys seuraavista asioista:

  • Lapsi on tullut ajoradalle näköesteen takaa.
  • Lapsi ei ole ollut yksin.
  • Lapsi on leikkinyt, juossut, hyppinyt tai kisaillut.
  • Autoilija ei ole ollut tarkkaavainen.
  • Autoilija ei ole ennättänyt reagoida ajoissa.


TURVALLISTA KOULUMATKAA!

Veijo Tikanmäki, Sivistysjohtaja, Haapajärvi
Jarmo Eronen, Liikuntasihteeri, Haapajärvi

Katso kaikki kolumnit