Kaikille ihmisistä johtuville ongelmille on olemassa mielestäni yksi yleismaallinen syy. Se on itsekkyys. Tämä pätee myös liikenneturvallisuuteen. Vai mistä muusta voi johtua se ilmiö, kun esimerkiksi ajamme autoa ja haluamme päästä kohteeseen nopeammin, kuin mitä nopeusrajoituksia noudattamalla pääsisimme? Mistä kumpuaa se halu voittaa 10 kilometrin matkalla se minuutti ja 100 kilometrin matkalla se 10 minuuttia? Mitä teemme kun olemme ne minuutit "voittaneet"? Olemmeko sitten onnellisia?

Edellä kuvattu esimerkki koskee ajonopeuksia. Se ei ole sattumaa. On fysikaalinen fakta, että paikallaan oleva auto ei yksinään aiheuta liikenneonnettomuuksia. Kun tuo reilun tonnin painoinen, metallista ja muovista muodostuva kova möykky lähtee liikkumaan, riskit alkavat muodostua. Mitä kovempi vauhti, sitä suurempi riski. Riskiä on pyrittävä hallitsemaan vetämällä johonkin raja.

Poliisin toiminnasta puhuttaessa nousee aina esille yksi aihealue ylitse muiden ja se on nopeusvalvonta. Se, miksi siitä aina puhutaan minullekin kaupassa, baarissa, kyläpaikassa ja sukujuhlissa, johtuu kahdesta asiasta; Nopeusvalvonta muodostaa poliisin toiminnasta melko suuren yksittäisen osa-alueen, vaikkakin puhutaan vain muutamasta prosentista. Toiseksi, se on näkyvää ja koskettaa laajaa osaa kansalaisista.

Tuntuu hyvältä todeta se tosiasia, että poliisin valvonta suunnitellaan ja johdetaan nykypäivänä niin sanotun tietojohtoisen toiminnan kautta. Se, että poliisi tutkaa jossakin tietyssä tien kohdassa, ei johdu siitä, että se vain sattuu tuntumaan hyvältä rysäpaikalta. Paikan valinnan taustalla on sen sijaan enemmän tai vähemmän systemaattisesti kerättyä tietoa, usein jopa tieteellinen tutkimus. Liikkuvan nopeusvalvontavälineistön osalta valvontaa suoritetaan siellä, missä ylinopeus voi todennäköisimmin aiheuttaa onnettomuuksia.

Liikennekuri ja sen taso on kulttuurisidonnainen asia. Me tienkäyttäjät yhdessä päätämme, onko tie turvallinen vai ei. Epäitsekäs tienkäyttäjä ottaa aina muut huomioon ja pääsee siinä samalla myös itse onnellisesti perille.

Turvallista matkaa!

Veijo Alavaikko
Ylikomisario
Oulun poliisilaitos

Katso kaikki kolumnit