Tammikuu on aikaa, jolloin moottorikelkan omistajat seuraavat lumi- ja jäätilannetta tarkemmin kuin monet muut, sillä ajoreitit tarvitsevat lunta ja vesistöalueet kestävää jäätä. Monet käyvät kelkkailemassa pohjoisen tai itäisemmän Suomen takuuvarmoilla reiteillä. Silloin kelkat survotaan rekka-autoon tai peräkärryihin ja lähdetään ajelemaan porukalla ennalta suunnitelluille reiteille. Monet harrastajaporukat ajavat todella pitkiä reittejä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa.

Moottorikelkka on vapaa-ajanharrastuksen lisäksi myös monella tapaa hyödyllinen. Sillä tehdään mm. hiihtolatuja, metsänhoitotöitä, hoidetaan talviaikana laavujen ja muiden tulipaikkojen puuhuoltoa.

Vapaa-ajan harrastuksena moottorikelkkailu on merkittävä harrastus monille. Harrastajia on kaiken ikäisiä, naisia ja miehiä. Kelkkojen varustetaso on jatkuvasti kehittynyt, mm. moottoreiden tehot ja muu ajo-ominaisuuksiin liittyvä tekniikka ovat kehittyneet merkittävästi. Moottorikelkkailu vaatii perehtymistä ensin kelkan teknisiin ominaisuuksiin ja rauhallista harjoittelua, miten kelkka käyttäytyy erilaisilla ajoreiteillä ja ajotavoilla. Nykyisten kelkkojen tehot ovat parhaimmissa kelkoissa todella kovat ja kelkka saattaa ajovirheen takia helposti ”karata käsistä”, mm. kovan ajonopeuden takia. Moottorikelkkailun turvallinen ajotapa onkin asia, josta puhutaan aika paljon niin ajajien piirissä kuin yleisemminkin, hyvä näin.

Parhaiten moottorikelkkailusta nauttii silloin kun ajajalla on tunne, että hallitseekelkan ajon kulloisellakin reitillä joka hetki. Kelkkailu on harrastuksena rentouttavaa, siinä on pakko keskittyä ajamiseen ja muut asiat unohdettava.

Kelkkailijat ovat tietoisia turvallisuuteen liittyvistä asioista niin ajotavan kuin varusteluiden osalta. Vuosittain tulee kelkkaharrastuksen piiriin uusia ikäluokkia ja heidän ajotavoissa on joskus ollut huomauttamista mm. kaava-alueella ajon osalta. Kaava-alueella mm. kadut ja kevyenliikenteenväylät eivät ole moottorikelkan ajoreittejä.

Jäällä ajaminen on kelkkailussa yksi riskialue. Etenkin jokien jäät ovat arvaamattomia, koska jään vahvuus vaihtelee virtapaikkojen ja siltojen takia. Moottorikelkkailijan kannattaa käyttää oikeasti harkintaa jäällä ajossa ja kysellä kokeneemmilta kelkkailijoilta riskipaikkoja. Jäälle kannattaa mennä ajamaan vasta siinä vaiheessa, kun on varma jään kestävyydestä niin joella, järvellä kuin merelläkin.

Monissa kunnissa toimii aktiivisia moottorikelkkakerhoja. Moottorikelkkakerhot tekevät hyvää yhteistyötä kuntien kanssa mm. kelkkareittien selvittelyssä ja merkkauksissa kaava-alueilla, joissa ajoreititon mietittävä suhteellisen tarkoin, koska kelkkailu ei saa häiritä liikaa esim. omakotiasutusta.Kaava-alueilla kuitenkin on oltava reitit mm. tankkausten takia.

Tällä hetkellä lumitilanne on ainakin Siikajoen alueella moottorikelkkailua ajatellen heikko, mutta toivotaan lopputalvelle enemmän lunta ja pakkasta.

Hyvää ja turvallista kelkkailutalvea!

Pekka Aitto-oja
tekninen johtaja
Siikajoen kunta


Katso kaikki kolumnit