Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosille 2019-2022 laadittu liikenneturvallisuustyön suunnitelma. Suunnitelmassa on asetettu maakuntien liikenneturvallisuustyölle visio ja tavoitteet. Liikenneturvallisuustyön toimenpiteet tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmissa, jotka tehdään toimijatyöalueittain. Toimijatyötä kehitetään ja toimenpiteitä valmistellaan yhteisesti ELY-keskuksen, sidosryhmien ja liikenneturvallisuustoimijoiden toimesta.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa, yhteen sovittaa ja koordinoi ELY-keskus. Se kutsuu kokoon liikenneturvallisuusfoorumin, missä on edustettuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kuntien liikenneturvallisuusryhmät ja sidosryhmiä, kuten Liikenneturva, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitot, Oulun poliisilaitos sekä Jokilaakson ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset. Foorumissa käsitellään toimijatyön ja ajankohtaisen liikenneturvallisuustilanteen lisäksi muita ajankohtaisia liikenneturvallisuusteemoja.

Tutustu

Vanhat suunnitelmat