Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosille 2015-2018 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettu maakuntien liikenneturvallisuustyölle tavoitteet ja määritetty toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa, yhteen sovittaa ja koordinoi ELY-keskuksen johdolla toimiva maakunnallinen liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmässä on edustettuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Liikenneturva, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitot, Oulun poliisilaitos, Jokilaakson ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset ja seudulliset toimijamallialueiden ohjausryhmät.