Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosille 2019-2022 laadittu liikenneturvallisuustyön suunnitelma. Suunnitelmassa on asetettu maakuntien liikenneturvallisuustyölle visio ja tavoitteet. Liikenneturvallisuustyön toimenpiteet tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmissa, jotka tehdään toimijatyöalueittain.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyötä ohjaa, yhteen sovittaa ja koordinoi ELY-keskuksen johdolla toimiva maakunnallinen liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmässä on edustettuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Liikenneturva, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liitot, Oulun poliisilaitos, Jokilaakson ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset, seudulliset toimijatyöalueiden ohjausryhmät ja asiantuntijajäseniä.

Tutustu

Vanhat suunnitelmat