Oulun ympäryskuntien toimija-alue käsittää kahdeksan Oulun naapurikuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi. Kuhunkin alueen kuntaan on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuosien 2006-2015 aikana.

Oulun ympäryskuntien liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä, jossa on edustus kunkin kunnan liikenneturvallisuusryhmästä, Liikenneturvasta, poliisista, ELY-keskuksesta, pelastuslaitoksesta ja maakuntaliitosta. Ohjausryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä. Ryhmässä seurataan alueen yleistä liikenneturvallisuustilannetta, sovitaan liikenneturvallisuustoimijan työn suuntaamisesta sekä keskeisistä yhteisistä liikenneturvallisuustyön teemoista ja kampanjoista. Ohjausryhmässä käsitellään myös liikenneturvallisuustyön kehittämiseen liittyvät asiat ja arvioidaan toimenpiteiden onnistumista.

Ohjausryhmän koolle kutsumisesta vastaa tällä hetkellä liikenneturvallisuustoimija Juha Heltimo (juha.heltimo(a)ramboll.fi), koska työryhmällä ei ole useista henkilövaihdoksista johtuen virallisesti nimettyä puheenjohtajaa.

Vuoden 2021 alusta alueellisen ohjausryhmän toiminta laajenee maakuntakohtaiseksi tapaamiseksi. Alueellisesti järjestetään jatkossa esim. teemakohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia.