Lumijoen liikenneturvallisuusryhmä:

Ari Korkala, tekninen toimi (pj.)
Kari Satamo, sivistystoimi
Anu Hamari, varhaiskasvatus
Päivi Kallio, varhaiskasvatus
Salla Mertala, vapaa-aikatoimi
Eija Tuomi, vanhustyö
Janne Jokelainen, kehityspäällikkö
Tarja Jääskeläinen, ELY-keskus
Heino Heikkinen, ELY-keskus
Eero Kalmakoski, Liikenneturva
Rainer Kinisjärvi, Liikenneturva
Jarkko Kähkönen, poliisi
Heikki Viia, pelastuslaitos
Juha Heltimo, Strafica Oy, liikenneturvallisuustoimija (siht.)