Koululiitu on ensisijaisesti menetelmä arvioida koulumatkan vaarallisuutta. Koululiitun suosituksissa ei ole yhtään tieosaa määritetty turvalliseksi. Periaatteena on vaarallisten tieosien osoittaminen. Laskentamenetelmään ei voida sisällyttää kaikkea sitä tietoa, joka vaikuttaa lapsen turvallisuuteen ja sen kokemiseen koulumatkoilla. Paikallistuntemusta arvioitavasta tiestöstä ja nopeasti muuttuvista olosuhteista tarvitaan edelleen kuljetusten myöntäjiltä.

Myös oppilaiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet ovat erilaiset ja kaikkia oppilaita ei samojen kriteerien perusteella voi arvioida. Henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi koululääkärin tai -psykologin lausuntoa.

Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa.

Koululiitu laskennoissa ovat mukana vain yleiset tiet. Koska Koululiitu on rekisteritietoihin perustuva ohjelma, se ei pysty huomioimaan kaikkia muuttuvia tekijöitä tien päällä ja tuloksien tulkinnassa on aina huomioitava tarpeen mukaan paikalliset ongelmat.

Koululiitua on käyttänyt kuljetustarpeen arvioinnissa n. 200 kuntaa eri puolilla Suomea. Koululiitua on käytetty jonkin verran asiantuntijaperusteena eri oikeusasteissa ratkottaessa kiistoja koulukuljetuksen tarpeesta. Koululiitu-ohjelma ei sinänsä muuta koulukuljetusten määräytymisperusteita, mutta se antaa lisävalaistusta turvallisuusnäkökulmaan.

Lisätietoa ohjelmasta löydätte osoitteesta:

https://viasmart.koululiitu.fi/#/

Tai teemu.kinnunen(at)ramboll.fi