Tavoite
Sinä teet suojatien -kampanjan tavoitteena on lisätä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta nostamalla suojatie ja väistämissäännötesiin laajasti ja samanaikaisesti koko kunnassa . Kampanja herättää muistuttamaan, että me kaikki yhdessä teemme suojatiestä joko turvallisen tai vaarallisen. Kampanjalla pyritään tavoittamaan kaikki kuntalaiset ja paikallismediat.

Kohderyhmät

  • Päiväkodit: lapset, henkilökunta ja vanhemmat
  • Koulut: oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat
  • Työpaikat: kunnan eri yksiköiden henkilökunta ja muut työpaikat
  • Järjestöt ja yhdistykset: toimintamallien sisällyttäminen soveltuvin osin omaan toimintaan

Toimintamallit
Kampanjaan on suunniteltu useita erilaisia helposti toteutettavia toimintamalleja. Niitä voi vapaasti toteuttaa ja soveltaa eri ikäryhmille ja omaan toimintaan sopivalla tavalla. Yksiköitä kannustetaan myös haastamaan myös toisiaan mukaan kampanjaan. Syksy on luonteva kampanja-ajankohta ja mahdolliset tarkennetut periaatteet sovitaanyhdessä eri tahojen kesken kunnan liikenneturvallisuusryhmässä. Liikenneturvallisuustoimija toimittaa materiaalit (ohjeet, kasvomaalit ja julisteita) kaikille kampanjaan sitoutuneille tahoille.

Tiedotus
Liikenneturvallisuustoimija tiedottaa paikallismediaa kampanjasta. Lisäksi jokaista kampanjaa toteuttavaa tahoa kannustetaan tiedottamaan omasta toiminnastaan myös omien kanaviensa kautta (esim. koulujen ja järjestöjen facebook-sivut ym.). Päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla varaudutaan vastaamaan toimittajien kysymyksiin.

Lisätietoja:
Noora Airaksinen, 0400 922 372, noora.airaksinen@sitowise.com