Toimintamallit ja tavoite

Kampanjamateriaali tarkkaamattomuusteeman käsittelemiseksi ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Materiaali sisältää toiminnallisia tapahtumia eri ikäryhmien parissa toteutettavaksi ja opettajien tai rastinpitäjän tausta-aineistoa. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi osana liikenneteemapäivää, liikenneaiheisen oppitunnin sisältönä ja aiheeseen liittyvän teemapäivän järjestämiseen koululla tai nuorisotalolla.

Tavoitteena on saada lapset ja nuoret ymmärtämään oman kokemuksen kautta, ettei kahden asian tekeminen yhtä aikaa liikenteessä ole mahdollista eikä turvallista.

Kohderyhmät

  • Perusopetus: alakoululaiset, yläkoululaiset
  • Toinen aste: lukiolaiset ja ammattikoululaiset
  • Nuorisotoimi: nuorisotalolla käyvät