Tavoite ja toimintamalli

Lapset kiertävät tapahtumassa liikenneturvallisuusaiheisia rasteja, joissa käsitellään esimerkiksitien ylitystä, suojatiesääntöjä, liikennemerkkejä, pyöräilyturvallisuutta, turvavyön merkitystä ja hätänumeroa. Tapahtuman koko voi vaihdella 100 – 1000 lapseen, toimijan resursseilla toteuttavat tapahtumat yleensä alle 700-800 oppilaan tapahtumia. Kouluille lähetetään aineistoa ennen tapahtumaa, jonka avulla he voivat valmistautua tapahtumaan. Samalla annetaan vinkkejä, miten tapahtumasta voidaan keskustella kouluissa tapahtuman jälkeen.

Tapahtuman toimintamalli.

Rastikortit opettajille - keskeiset rastisisällöt, joita voi hyödyntää asioiden kertaamisessa tapahtuman jälkeen.

Kohderyhmä

 • 0.-2.-luokkalaisille suunnattu liikenteen ja turvallisuuden teemapäivä

Yhteistyötahot ja vastuiden jako

 • Liikenneturvallisuustoimija
  • tapahtuman järjestelyt ja yhteydenpito osapuolten välillä (sidosryhmät, koulut)
 • Kunta
  • tapahtumapaikan ja kuljetusten kustannuksiin osallistuminen
  • koulujen osallistuminen tapahtumaan
  • bussikuljetusten tilaaminen toimijan suunnitteleman aikataulun mukaan
 • Sidosryhmät
  • sitoutuminen 1-2 rastin pitämiseen tapahtumassa
  • Liikenneturva, Poliisi, Pelastuslaitos, urakoitsija, Vapepa, autokoulut, SPR, 4H, Rajavartiolaitos, Autoliitto, liikennöitsijät, toimija (esim. vaaranpaikkakartoitus, nettipelien hyödyntäminen ym.), Kunta (esim. tekninen, nuorisotoimi, koulut, kouluterveydenhoito ym. )